ATELIERE PENTRU ADOLESCENȚI

Prin joc în cadrul gupului, adolescentul își dezvăluie aptitudinile și nevoile, se exprimă liber și își modelează personalitatea, poate să se arate, să se descopere pe sine, precum și pe ceilalți.

Jocul este metoda cea mai eficientă de învățare, fiind un catalizator puternic al energiilor psihosociale. Activitățile pe care le propunem adolescenților au menirea să stimuleze și să antreneze acele aptitudini necesare pentru îmbunătățirea capacității de a se exprima și comunica mai ușor: colaborare, relaționare, empatie, încredere și stimă de sine, respect, ascultare, observare etc.

Prin intermediul jocurilor vom încerca să oferim fiecăruia ceea ce are nevoie, să răspundem la întrebările sale, să stimulăm părțile mai puțin dezvoltate, să-l încurajăm, să susținem sau să facilităm depășirea unui impas. Prin mijloacele creative de exprimare urmărim dezvoltatrea identității și afirmării de sine, stimularea încrederii, dezvoltarea asertivității și relaționarea cu ceilalți.

Valorile și principiile din teatru pentru o învățare creativă și atractivă:
– jocurile și exercițiile sunt preluate din metodele și tehnicile de formare ale actorului și modelate specific pentru a răspunde nevoilor copiilor:
– eliminăm spiritul competitiv încurajând colaborarea în cadrul grupului și descoperirea propriei individualități;
– eliminăm conceptul de “greșeală” și încurajăm “încercarea”;
– învățăm prin acțiune, dar și observându-i pe ceilalți;
– eliminăm critica;
– încurajăm analiza și autoanaliza.

Plecând de la aceste premise și cunoscând impactul major al jocului în dezvoltarea armonioasă, creăm programe de jocuri și activități specifice artei actorului – dar și altor arte – prin care adolescenții vor antrena acele aptitudini care îi ajută să comunice și să colaboreze mai bine, și astfel să fie mai deschiși.